Week van het Nederlands Bier Over ons

Initiatief en structuur

In het platform ‘Week van het Nederlandse Bier’ werken Nederlandse Brouwers (branchevereniging die de belangen behartigt van 14 grote brouwerijen in Nederland) en CRAFT (vereniging van Nederlandse onafhankelijke brouwers) samen.

Wie is Craft

CRAFT is de branchevereniging voor onafhankelijke brouwerijen in Nederland. De vereniging is in 2003 opgericht onder de naam Klein Brouwerij Collectief. In 2016 werd de naam gewijzigd in CRAFT. Momenteel verenigen we 170 brouwerijen (actuele stand), van groot (meer dan 25.000 hectoliter per jaar) tot klein (minder dan 50 hl per jaar).

We ondersteunen onze leden met activiteiten die op hoofdlijnen zijn in te delen naar de gebieden kennisdeling, belangenbehartiging en promotie.

Bekijk de website

Wie is Nederlandse Brouwers

Op 18 september 1939 werd het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) opgericht door alle 99 brouwerijen die Nederland op dat moment telde. Aanleiding is de dreiging van een nieuwe Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben de brouwerijen te lijden gehad onder schaarste en distributieproblemen. De brouwerijen spreken af dat de oorlogshandelingen geen effect op de marktverdeling van voor de oorlog mogen hebben. Mocht er schaarste in grondstoffen ontstaan, dan wordt die geleidelijk verdeeld over alle brouwerijen. Het CBK heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer effectief gefunctioneerd en zodoende wordt de basis voor een sterke overkoepelende organisatie gelegd.

Bekijk de website