Week van het Nederlands Bier Aanmeld voorwaarden

Partijen die deelnemen aan de Week van het Nederlandse Bier dienen zich te conformeren aan de vastgestelde regels en gebruiken van de Week van de Nederlandse Bier.

Deze voorwaarden zijn als volgt:

Toetsingscriteria voor activiteiten binnen de week van het Nederlands Bier

  1. De activiteit past binnen de doelstelling van de Week van het Nederlandse Bier.
  2. Het logo en het merk mogen enkel worden gebruikt voor een uiting die past binnen de doelstelling van de Week van het Nederlandse Bier.
  3. De deelnemende partijen respecteren alle afspraken rondom verantwoorde bierconsumptie zoals vastgelegd in de reclamecode voor alcoholhoudende dranken met speciale vermelding van enkele artikelen.
  4. De deelnemende partijen dragen zelf zorg voor voldoende financiële onderbouwing.
  5. De deelnemende partijen maken hun activiteiten en uitingen vooraf kenbaar aan een toetsingscommissie.
  6. Het gebruik van het logo bindt de initiatiefnemers van de ‘Week van het Nederlands Bier’ niet aan enig uitgevoerde activiteit.