NL Bierproeffestival Inschrijfformulier openingsevenement

Voor inschrijving van deelname aan het 11e Nederlands Bierproeffestival in Den Haag dient u het onderstaand formulier volledig in te vullen.

Na verzending van het aanmeldformulier ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving. Indien er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare standplaatsen dan zal Nederlandse Brouwers (organisator van het festival), in nauw overleg met de Week van het Nederlandse Bier, brouwers selecteren voor deelname aan het festival. In de week van 20 maart informeren wij je per mail of je een standplaats toegewezen hebt gekregen op het 11e Nederlands Bierproeffestival.

Let op: Het is tot en met 10 maart mogelijk om jouw brouwerij in te schrijven voor deelname aan het Nederlands Bierproeffestival 2024. Je kunt jouw brouwerij slechts voor 1 van de hieronder genoemde opties aanmelden. Meerdere aanmeldingen op dezelfde naam kunnen niet worden gehonoreerd.

Gegevens deelnemer

Stand opties

Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw. Vermelde huurprijzen gelden voor 3 dagen.

*Inschrijving voor deelname aan het Nederlands Bierproeffestival geeft u niet automatisch recht op een standplaats tijdens het festival. Indien er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare standplaatsen, zal de organisatie in nauw overleg met de Stichting Week van het Nederlandse Bier brouwers selecteren voor deelname. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. de criteria zoals te lezen in begeleidende mail.

In maart informeren we alle ingeschreven brouwerijen per mail of ze wel/geen standplaats toegewezen hebben gekregen op het Nederlands Bierproeffestival editie 2024.