Privacystatement Stichting Week van het Nederlandse Bier

Dit is het privacy statement van Stichting Week van het Nederlandse Bier, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54465257. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden en hoe je je kan beroepen op jouw privacy rechten.

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op die websites.

Persoonsgegevens

Stichting Week van het Nederlandse Bier verwerkt gegevens die je op onze website (www.weekvanhetnederlandsebier.nl) invoert of die je op een andere manier aan ons vertrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw voor- en achternaam, geboortedatum, werkadres, uw (werk)e-mailadres, (werk)telefoonnummer.  

Doeleinden

Stichting Week van het Nederlandse Bier verwerkt persoonsgegevens voor

  • De totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst, zoals deelname aan de activiteit in het kader van de Week van het Nederlandse Bier;
  • Het organiseren van activiteiten (waar onder Nederlandse brouwerijdagen) in het kader van de Week van het Nederlandse Bier en de promotie van deze activiteiten. Hieronder vallen onder andere vermelden van de naam en bezoekadressen van deelnemende brouwerijen via de website, e-mails, nieuwsbrieven en/of berichten via social mediakanalen;
  • Het versturen van nieuwsbrieven en informatie over de Week van het Nederlandse Bier;
  • Het beantwoorden van vragen die zijn gesteld aan Stichting de Week van het Nederlandse Bier.

 

Verstrekken van persoonsgegevens

Stichting Week van het Nederlandse Bier verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien je daar toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Je kunt Stichting Week van het Nederlandse Bier verzoeken om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een dergelijk verzoek kun je sturen naar info@weekvanhetnederlandsebier.nl.

 

Wijzigingen privacy statement

Stichting de Week van het Nederlandse Bier behoudt het recht om dit privacy statement te wijzigen.

 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 12 maart 2018

 

Tickets

Nederlands Bierproeffestival
Tickets bestellen